R3 - PAU
  • Tout
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

R3C1 - Prix de Bayonne Steeple 3900m - 34K€

R3C2 - Prix d'Aressy Haies 3300m - 20K€

R3C3 - Prix d'Oloron Haies 3500m - 34K€

R3C4 - Prix de Sevignacq Plat 1600m - 14K€

R3C5 - Prix de Saint-Armou Steeple 3700m - 19K€

R3C6 - Prix de Morlaas Plat 1600m - 17K€

R3C7 - Prix d'Hastingues Haies 3500m - 35K€

R3C8 - Prix de Montaner Plat 1600m - 21K€