R3 - LYON PARILLY
  • Tout
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

R3C1 - Prix des Chrysanthemes Plat 2000m - 27K€

R3C2 - Prix Vintech Plat 2200m - 22K€

R3C3 - Prix Baguenault de Puchesse Plat 1600m - 19K€

R3C4 - Prix Calderon Plat 1600m - 18K€

R3C5 - Prix du Grand Camp - Atlantic Plat 2400m - Listed - 52K€

R3C6 - Prix de Bellecour Plat 1600m - 21K€

R3C7 - Prix de Province Plat 1350m - 14K€

R3C8 - Handicap de Lyon Plat 1350m - 18K€